Artdot är en aktör som verkar för att sätta Konsten på kartan.

Det gör vi genom att
– markera autentiska platser i landskapet
– att delta i det offentliga samtalet
– samt genom ett pedagogiskt arbete

På en naturled vid utloppet av Ångermanälven står den tall vars markering gett sin form till Artdot, en symbol i vilken även Nordingrå-halvöns femtiotvå sjöar finns utmärkta. 

Artdot markerar Konstens plats i landskapet, är en symbol för aktivitet och kreativitet och likt markeringar på en vandringsled är den en målad prick som uppmärksammar en autentisk plats i naturen – här för att uppmärksamma Konsten och platsens geografiska eller historiska betydelse för Konsten.

Under 2022 ligger fokus på att utveckla en digital konstkarta för Höga Kusten och aktiviteter kring denna som planeras vara klar ss22. Vi driver även Cowork i Vännersta, projekt och produktioner.

Artdot drivs av Maria Hansson & Jenny Vinterqvist, Nordingrå Höga Kusten.