Platsbeskrivning

Att beskriva en konstnärligt intressant plats så utförligt som möjligt stärker platsens attraktion – och därmed förstärks Konsten associerad med platsen – Konsten sätts på kartan.

Läs och arbeta igenom vår metod innan du publicerar en plats – fyll sedan i nedan formulär.

Platsbeskrivningen skickas till dig och till Artdot. Artdot kan då hjälpa till med publiceringen.

Om du behöver tid på dig att skriva rekommenderar vi dig att arbeta i ett eget dokument och sedan klippa in dina texter när du fyller i formuläret. Då riskerar du inte förlora det du skrivit om t.ex. din internetuppkoppling bryts.

Här kan du ladda ner en mall för detta formulär.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Arbetsnamn på platsen
Kategori
Du kan ange flera kategorier.
Fullständig adress och/eller exakta koordinater
Beskriv platsens tillgänglighet, hur tar man sig dit, parkering, skyltning. Någon tid på året som rekommenderas, alt. tid då det inte går att besöka platsen.
Vilka eventuella kommersiella aktörer som finns där (café, båtar, butiker, osv)
Beskriv 1) vilka som redan idag besöker platsen samt 2) vilka som kan finna den attraktiv att besöka eller läsa mer om (framtida målgrupp) i och med din platsbeskrivning.
Beskriv 1) geologin (berggrund, mark, terrängformer, vatten, väder och klimat) samt den 2) biologiska miljön (växter, djur).
Beskriv den konst som associeras till platsen eller i det närliggande området – fysiskt på platsen eller associerad till platsen. Ange alltid Konstnärernas namn och gärna länk till mer information.
Ladda upp bilder och dokument samt ange bildtext eller dokumentbeskrivning.
Beskriv de filer du laddat upp. Ange filnamn, bildtext eller dokumentbeskrivning. Förklara hur du önskar att var och en av bilderna/filerna används i din platsbeskrivning.
Ange namn, telefonnummer och e-postadress.
Ange din e-post adress för att få hela beskrivningen skickad till dig.
Var skulle din Artdot publiceras så att alla kan ta del av din platsbeskrivning?
Försäkran om korrekt platsbeskrivning