Verksamhetsområden

Artdot bedriver verksamhet inom följande områden: 

ARTDOT Map:
Markerar Konstens plats i landskapet, är en symbol för aktivitet och kreativitet och likt markeringar på en vandringsled är den en målad prick som uppmärksammar en autentisk plats i naturen – här för att uppmärksamma Konsten och platsens geografiska eller historiska betydelse för Konsten.
Utvecklar digitala kartor med platsbeskrivningar och upplevelser autentiska för platsen.
Från koncept till digitala applikationer/mjukvara/gränssnitt.

ARTDOT ArtTech:
För samman tech och konst genom digitala metoder och verktyg.

ARTDOT Cowork:
I det gamla boktryckeriet i Vännersta har en gemensam arbetsyta vuxit fram och är öppen för alla som vill få energi av att dela kontor med andra. Bokas per dag eller hyr en fast plats.

ARTDOT Production:
Ansvarar för produktioner och projekt inom film och rörlig bild.

ARTDOT PR:
PR och marknadsföring i Höga Kusten. Både strategiskt och produktion av content.

Artdot  ACT:
Agerar och engagerar agilt.

Artdot  Talk: 
Främjar samtalet.
Podd, panelsamtal, Artist Talk, moderaratorer, workshops, föredrag.

Artdot  Art:
Driver konstprojekt i samverkan med andra kulturaktörer.

Artdot  Publishing:
Utgivning av text och bild.