[följ K – en karaktär]

Här presenteras Konsten – en viktig karaktär i samhället.

Konsten måste ständigt träna på att få en plats.
Alla värden ska ligga på högsta nivå.
Mellan 87 och 115.

Konsten är här.
Konsten fyller i digitala formulär.
Ansökningar laddas upp i olika system. Systemen krånglar ganska ofta.
Konsten har en dator som behöver uppdateras. Konsten fyller i formulär A:32.
Konsten söker sin plats på kartan.
Konsten är off grid.
Konsten ska bestiga det högsta berget. Dalsberget.
Konsten måste ständigt träna på att få en plats.
Alla värden ska ligga på högsta nivå. Mellan 87 och 115.
Konsten är framgångsrik.
Konsten är trött.

Konsten töjer ut.
Viktigt att vara allert i det offentliga samtalet.

Konsten ska bestiga det högsta berget.
Dalsberget.

Konsten är här.

Konsten söker sin plats på kartan.